1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Досягнення

Контакти

Телефон: (044) 288-34-67
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Індекс: 01601  

Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

Ми на Facebook:w512h5121347464873Facebookalt1

Ми в Instagram: in sta main

Дипломи та атестати

Нестеренко Галина Олегівна

ngoДоктор філософських наук зі спеціальності «Соціальна філософія та філософія історії» (2009 р.), доцент по кафедрі соціології, управління та євроінтеграції (2007 р.), професор (2012 р.).

Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2012 р.). Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2010 р.). Грамота МОН України (2003 р.). 
Член спеціалізованої вченої ради Д 26.718.03 Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України зі спеціальностей 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки) та 21.03.01 – гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки).
Секретар редакційної ради 25-томного видання «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку» (голова – Кремень В.Г., заступник голови – Андрущенко В.П.).

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 одноосібні і розділи 2-х колективних монографій, навчальний посібник із грифом МОН України, 10 навчально-методичних видань, численні наукові статті із проблематики соціальної самоорганізації та філософії управління. Укладач збірок студентських наукових праць. Відповідальний секретар журналу "Нова парадигма" (2003-2010 рр.).

Наукові інтереси

Управлінські компетенції викладача вищої школи, інноваційна діяльність в освіті, інновації в управлінні.

Викладацька діяльність

 Читає лекційні курси і веде практичні заняття з дисциплін «Теорія прийняття рішень», «Управління персоналом», «Методика та організація наукових досліджень», «Методологія та методика організації наукової праці», «Етика та етикет управлінця». Автор-розробник дистанційних курсів «Теорія прийняття рішень», «Методологія та методика організації наукової праці».

Забезпечує викладання відповідних змістових модулів на курсах підвищення кваліфікації з напрямів «Кадровий менеджмент», «Інноваційні навчально-виховні технології» (психологічного-педагогічного спрямування), «Управління навчальним закладом».
Керує написанням магістерських, бакалаврських і курсових робіт студентів спеціальностей «Управління навчальним закладом», «Менеджмент організацій», «Адміністративний менеджмент».
Також у досвіді викладацької діяльності – викладання навчальних дисциплін «Теорія управління», «Нормування праці», «Управління розвитком персоналу», «Мотивація та оцінка персоналу», «Інформаційні системи і технології в управлінні персоналом», «Паблік рілейшнз», «Філософія матеріального виробництва», «Соціологія», «Основи демократії та права людини».

Основні публікації

Монографії:

1. Нестеренко Г.О. Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення: Монографія. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 360 с. 

2. Нестеренко Г.О. Особистість у нелінійному суспільстві: Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 140 с.


Розділи в колективних монографіях:

2. Galina Nesterenko System doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Ukrainie / Galina Nesterenko, Sofiia Sokolova, Olena Pugaczowa // Pod redakcją Sofii Sokolovej, Magdaleny Gołdzińskiej. – Instytut Innowacji i Biznesu. – Kielce, 2013. – 120 s.

3. Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. Сучасна освіта дорослих в Україні: інноватика державно-громадської регуляції // Управління освітою / МОН України, НПУ імені М.П.Драгоманова; за науковою редакцією В.Беха; редкол.: В.П.Бех (голова), М.В.Михайліченко (заст.голови) та ін. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - 563 с. - С.381-411.
4. Нестеренко Г.О. Специфіка саморегуляції соціальних систем / Г.О.Нестеренко // Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни: монографія / кол. авт.; за наук. ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - С.159-174.
5. Нестеренко Г.О. Механізм саморегуляції соціального розвитку країни: морфологічний і функціональний вимір / Г.О.Нестеренко // Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни: монографія / кол. авт.; за наук. ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - С.243-270.
6. Нестеренко Г.О. Сучасна післядипломна освіта педагогічних кадрів у Києві: традиції та інновації / Г.О.Нестеренко // Вища педагогічна освіта і наука в Україні. Київ.
7. Нестеренко Г. Самореалізація особистості як механізм її інтеграції в суспільство / Г.Нестеренко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації : монографія / кол. авторів ; редкол.: В.П.Бех (голова), Г.О.Нестеренко (заступник голови); Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С.579-641.
8. Нестеренко Г.О. Висновки: Система державно-громадського управління як продукт демократизації суспільства (у співавт. з Бех В.П.) // Громадські організації в дискурсі демократизації суспільства: монографія / Редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С.624-633.
9. Нестеренко Г.О. Особистісний вимір оцінки розгортання процесів демократизації під впливом громадських організацій // Громадські організації в дискурсі демократизації суспільства: монографія / Редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С.594-612.
10. Нестеренко Г.О. Політична участь як основна форма реалізації влади громадських організацій (у співавт. з Дідух Г.Я.) // Громадські організації в дискурсі демократизації суспільства: монографія / Редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С.550-574.
11. Нестеренко Г.О. Зміст основних етапів функціонування механізму реалізації влади громадських організацій (у співавт. з Дідух Г.Я.) // Громадські організації в дискурсі демократизації суспільства: монографія / Редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С.519-550.
12. Нестеренко Г.О. Головні напрями і продукти теоретичного аналізу місця і ролі громадських організацій в демократизації суспільства (у співавт. з Бех В.П.) // Громадські організації в дискурсі демократизації суспільства: монографія / Редкол.: В.П. Бех (голова), Г.О. Нестеренко (заст. голови) [та ін.]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. - С.83-89.
13. Нестеренко Г.О. Оптимізація якості функціонування механізму реалізації законів (виконавчої влади) // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.569-584.
14. Нестеренко Г.О. Провідні тенденції та суперечності у морфогенезі та функціонуванні системи саморегуляції соціального організму України // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.440-462. (у співавт. з Бех Ю.В., Дубчак Л.С., Ярошенко А.О.)
15. Нестеренко Г.О. Оцінка дієздатності механізмів прийняття і реалізації законів, судового супроводу та соціального контролю на етапі становлення соціального організму України // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.431-440. (у співавт. з Бех Ю.В., Дубчак Л.С., Ярошенко А.О.)
16. Нестеренко Г.О. Оцінка сучасного стану морфології системи саморегуляції соціального організму України // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.388-431. (у співавт. з Бех Ю.В., Дубчак Л.С., Ярошенко А.О.)
17. Нестеренко Г.О. Механізм реалізації законів // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.346-359.
18. Нестеренко Г.О. Елементи і структура виконавчої гілки влади // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.219-231.
19. Нестеренко Г.О. Методологічні підходи до вивчення проблеми саморегуляції соціального організму країни // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.83-114. (у співавт. з Крохмаль Н.В.)
20. Нестеренко Г.О. Специфіка саморегуляції соціальних систем // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.39-55. (у співавт. з Крохмаль Н.В.)
21. Нестеренко Г.О. Співвідношення саморегуляції з самоорганізацією та управлінням // Саморегуляція соціального організму країни: монографія / за наук. ред. В.П. Беха; В.П. Бех (голова), Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – С.19-33. (у співавт. з Крохмаль Н.В.)

Навчально-методичні видання:

22.Прийняття управлінських рішень у контролінгу (збірка практичних і тестових завдань): навчально-методичне видання для студентів вищих навчальних закладів / укл. Г.О. Нестеренко, Є.А. Нестеренко. – К.: Вид-во «Ореол», 2014. – 32 с.

23. Інформація як секрет успіху: збірка творчих робіт старшокласників (23 листопада 2012 р) / укладачі: Г.О.Нестеренко, Н.В.Отрох, О.В.Тишкова. –К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.–50 с.

24. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсових робіт для студентів напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» / упор. Г.О.Нестеренко, Г.В.Гордієнко, О.В.Тишкова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 48 с.
25. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної» / укладачі: В.І. Гончаров, Г.О. Нестеренко, В.В.Уліщенко та ін.; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 54 с.
26. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноваційні навчально-виховні технології» (у фізико-математичних дисциплінах) / укладачі: В.Г.Бевз, Г.О.Нестеренко, М.В.Працьовитий та ін.; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 60 с.
27. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інформаційні технології у викладацькій діяльності» / укладачі: Г.В. Жабєєв, А.П. Кудін, Г.О. Нестеренко, С.М. Яшанов; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 57 с.
28. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Педагогіка вищої школи» (технічного профілю) / укладачі: Н.М. Дем’яненко, Г.О. Нестеренко, І.М. Кравченко, В.О. Смікал; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 65 с.
29. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Педагогіка вищої школи» (гуманітарного профілю) / укладачі: Н.М. Дем’яненко, Г.О. Нестеренко, І.М. Кравченко, В.О. Смікал; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 64 с.
30. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації з напряму «Управління навчальним закладом» / укладачі: В.П. Бех, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 54 с.
31. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноватика у викладанні української мови як іноземної» / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, С.В. Соколова, В.В. Уліщенко, Я.О. Чепуренко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 51 с.
32. Навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників із напряму «Інноваційні навчально-виховні технології» (психолого-педагогічного спрямування) / укладачі: Н.В. Гузій, Г.О. Нестеренко, О.О. Беслюбняк, В.В. Уліщенко; відп. ред. Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 48 с.
33. Нестеренко Г.О. Теорія прийняття рішень. Дистанційний курс із дисципліни для студентів спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.celsi.npu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=227.
34. Нестеренко Г.О. Методологія та методика організації наукової праці. Дистанційний курс із дисципліни для студентів спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.celsi.npu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=163.
35. Нестеренко Г.О. Теорія прийняття рішень. Навчальна програма дисципліни // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки студентів спеціальності 8.000009 «Управління навчальним закладом» / Упор. Я.М.Курган; за ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.119-126.
36. Нестеренко Г.О. Персонал: управління на засадах самоорганізації: Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 350 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки “Менеджмент” (лист МОН України №1/11-10275 від 14.12.2009 р.))
37. Методические рекомендации по написанию и оформлению квалификационных работ (для иностранных студентов) / Упор. Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко. – К.: Изд-во НПУ имени М.П. Драгоманова, 2009. – 50 с.
38. Методичні рекомендації до написання і оформлення кваліфікаційних робіт. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / Упор. Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 52 с.
39. Управління персоналом: Методичні рекомендації до підготовки та проведення семінарських і практичних занять для студентів спеціальності «Соціологія» / Укл. Г. О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 60 с.
40. Управління персоналом: Методичні рекомендації до підготовки та проведення семінарських і практичних занять для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» / Укл. Г. О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 64 с.
41. Методичні рекомендації до написання і оформлення кваліфікаційних робіт / Упор. Н.В. Крохмаль, Г.О. Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 50 с.
42. Методичні рекомендації до написання і оформлення дипломних і магістерських робіт / Упор. Н.В.Крохмаль, Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 36 с.
43. Методичні вказівки з підготовки та проведення семінарських і практичних занять із навчальної дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності “Соціальна робота” спеціалізації “Управління соціальними процесами” / Укладач Г.О.Нестеренко. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – 28 с.

Статті у фахових наукових виданнях:

44. Нестеренко Г.О. Управление гетерогенностью в образовании как инновация в повышении квалификации педагогов / Г.О.Нестеренко // Инновационное развитие общества: условия, противоречия, приоритеты: в 3-х ч. / под. ред. А.В.Семенова, Ю.С.Руденко. – М.: Изд-во ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте, 2014. – Ч.1. – 574 с. – С.171-175.

45. Galyna Nesterenko, Olena Tyshkova Internet portals and their role in the development of the energy sector // Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel // Quarterly Journal of Modern Science Vol. 3/18/2013 ISSN 1734-2031.

46. Нестеренко Г.О. Філософія інновацій в сучасному управлінні персоналом / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. - Випуск 57 (№2). – С.292-297.
47. Нестеренко Г.О. Інноваційна спрямованість підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. -К.: ВІР УАН, 2012. - Випуск 56 (№1). – С.461-467.
48. Нестеренко Г.О. Оцінка ефективності інноваційної діяльності в освіті / Г.О.Нестеренко // Вісник Інституту розвитку дитини. – Вип. 19. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С.46-51.
49. Нестеренко Г.О. Управління інноваціями в освіті: лінійність нелінійного / Г.О.Нестеренко // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17: Теорія і практика навчання та виховання: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Вип. 19. – С.115-121.
50. Нестеренко Г.О. Система управління знаннями та інформацією в закладі освіти / Г.О.Нестеренко // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Випуск LXXXXVIII (98). – С. 59-166.
51. Нестеренко Г.О. Інноваційні компетенції викладача вищої школи: нелінійний підхід / Г.О.Нестеренко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. -К.: ВІР УАН, 2011. - Випуск 55 (№12). - С.412-417.
52. Нестеренко Г.О. Сутність і природа організаційної культури як інтегративного поля фірми / Г.О.Нестеренко, Є.А.Нестеренко // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ІНТАС, 2011. – Вип. 55. – С. 190-198.
53. Нестеренко Г.О. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти / Г.О.Нестеренко, О.В.Тишкова // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2011. - Випуск 49 (№7). – С.451-458.
54. Нестеренко Г.О. Використання потенціалу самоорганізації трудового колективу в управлінні підприємством // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ІНТАС, 2011. – Вип. 51. – С.198-206.
55. Нестеренко Г.О., Нестеренко Є.А. Філософія м’якого управління // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. пр. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 41. – С.274-281.
56. Нестеренко Г.О. Фактори сучасного розвитку антисемітизму в Україні: спроба комплексного аналізу // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – Вип. 11. – К., 2008. – С.263-271.
57. Нестеренко Г.О. Самоорганізаційний напрям розвитку міжетнічної толерантності // Політологічний вісник: Зб-к наук. праць. – К.: “ІНТАС”, 2008. – Вип. 31. – С.18-31.
58. “Нова парадигма” філософськоосвітніх розбудов (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі “Нова парадигма”) // Філософія освіти: Наук. часопис. – 2007. – №1(6) / Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. академія політ. наук. – К.: Майстер-клас, 2007. – С.291-305.
59. Нестеренко Г.О. Фактори соціальної ентропії української політичної нації // Ноосфера і цивілізація. – Вип. 5 (8). – Донецьк: ДонНТУ, 2007. – С.81-85.
60. Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної самоідентифікації українців // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 68. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.55-68.
61. Нестеренко Г.О., Шкаропуд Є.О. Роль етносоціальних архетипів у формуванні політичної свідомості крізь призму міжетнічної інтеграції // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 65. – Ч. 2. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.231-239.
62. Нестеренко Г.О. Залежність етапів самоорганізації етнонаціональної спільноти від рівня її ентропії // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – Вип. 7. – К., 2007. – С.19-27.
63. Нестеренко Г.О. Еліта як дезорганізуючий фактор в історії української етнонаціональної спільноти // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.82-91.
64. Нестеренко Г.О. Самоорганізація національної спільноти у світлі концепції синергетичного історизму // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 62. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – С.22-30.
65. Нестеренко Г.О. Роль системи освіти в становленні української політичної нації // Філософія освіти. – 2006. – №2 (4). – С.177-186.
66. Нестеренко Г.О. Механізми та етапи самоорганізації національних спільнот // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – №10 (23). – С.208-216.
67. Нестеренко Г.О. Політична нація як соціальна система // Практична філософія: Науковий журнал. – 2006. – № 2 (20). – С. 125-130.
68. Нестеренко Г.О. Становлення української політичної нації крізь призму євроінтеграційних прагнень // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 55. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.132-139.
69. Нестеренко Г.О. Класифікація націологічних концепцій та її умовність // Ноосфера і цивілізація. Випуск 3 (6). – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – С.34-39.
70. Нестеренко Г.О. Синергетичний вимір нації та націєгенези // Філософські науки: Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – С.40-46.
71. Нестеренко Г.О. Націєтворення як фактор забезпечення безпеки держави // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – № 6 (19). – С.105-112.
72. Нестеренко Г.О. Примордіалістські та модерністські теорії нації: суперечливість чи взаємодоповнення? // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2005. – Вип.15. – С.152-160.
73. Нестеренко Г.О. Роль еліти в національній самоорганізації: узгодження з ідеями “Зеленої книги” // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 46. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.99-107.
74. Нестеренко Г.О. Культура як механізм самовідтворення української політичної нації // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 45. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.59-69.
75. Нестеренко Г.О. Етнічна різноманітність як фактор саморозвитку нації // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 43. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.47-56.
76. Нестеренко Г.О. Ентропія як детермінанта самовідтворення соціальних систем // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 42. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.45-55.
77. Нестеренко Г.О. Принципи управління корпоративною культурою // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – №2. – С.188-196.
78. Нестеренко Г.О. Мова як фактор самовідтворення української політичної нації // Практична філософія: Науковий журнал. – 2004. – № 4 (14). – С. 84-88.
79. Нестеренко Г.О. Компаративний аналіз української державності на стиках XVII-XVIII та XX-XXI століть // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П.Бех. – Вип. 41. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.94-103.
80. Нестеренко Г.О. Можливості стабілізації суспільно-політичного життя України на ґрунті національної єдності // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – №3 (16). – С.101-111.
81. Нестеренко Г.О. Корпоративна культура в системі управління персоналом: самоорганізаційний підхід // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – 2004. – Вип. 82. – С. 57-64.
79. Нестеренко Г.О. Принцип резонансного збудження як світоглядна основа сучасного управління персоналом // Практична філософія: Науковий журнал. – 2004. – № 2 (12). – С. 29-34.
83. Нестеренко Г.О. До уточнення поняття “корпоративна культура” // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – 2004. – Вип. 36. – С. 46-53.
84. Нестеренко Г. Можливості самореалізації особистості в контексті синергетичної моделі вищої освіти // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – 2004. – № 1 (11). – С. 20-26.
85. Нестеренко Г.О. Суспільно-інформаційна значущість особистісної самореалізації // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – 2003. – Вип. 34. – С. 76-86.
86. Нестеренко Г.О. Самоорганізаційні засади політичної свідомості нації у розвитку української державності // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – 2003. – Вип. 32. – С. 32-41.
87. Нестеренко Г.О. Самореалізація особистості як складова процесу самоорганізації її сутнісних сил // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – Вип. 9. - С. 109 - 114.
88. Нестеренко Г.О. Діалектика та синергетика: альтернатива чи конструктивне доповнення // Філософія та соціологія в контексті сучасної культури. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. – С. 78 - 86.
89. Нестеренко Г.О. Культура як прояв самореалізації особистості // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2002. – Вип.. 24. – С. 65 – 72.
90. Нестеренко Г.О. Проблема самореалізації особистості в контексті синергетичної парадигми // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2000. - № 5 (13). – С. 51 – 57.
91. Нестеренко Г.О. Самореалізація людини як фактор розвитку суспільства: синергетичне бачення // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2000. – Вип.. 15. – С. 6 – 9. 

Тези виступів на конференціях, інші публікації (у нефахових):

92. Нестеренко Г.О. Матриця управлінських компетенцій викладача / Г.О.Нестеренко // Управлінські компетенцій викладача вищої школи: мат-ли ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого 2014 р., м. Київ. – С.12-16.

93. Нестеренко Г.О. Управлінські компетенції викладача в контексті вимог сучасного суспільного розвитку: до питання про структуру / Г.О.Нестеренко // Компетентність особистості в контексті сучасних соціальних трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 лютого 2014 р. / Ред. кол. О.П.Бущан, О.Р.Дашковська, С.В.Куцепал та ін. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс»», 2014. – С.109-111.
94. Нестеренко Г.О. Проблема мови як аксіологічної константи в гетерогенному освітньому середовищі / Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко // Документ, мова, соціум: теорія та практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ: НАКККіМ, 10-11 квітня 2014 р.) – С.106-109.
95. Нестеренко Г.О. Последипломное образование как эффективный способ підготовки педагогов к работе с гетерогенними группам / Г.О.Нестеренко // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сб. науч. трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования: международный и региональный аспект» (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 г.) / сост. Е.В.Иванов; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014. – 448 с. – С.154-161.
96. Нестеренко Г.О. Инновационность организационной культуры как фактор развития креативности коллектива / Г.О.Нестеренко, Е.А.Нестеренко // Поддержка одаренности – развитие креативности: мат-лы международного конгресса, Витебск, 22-27 сентября 2014 г.: в 2-х т. / Вит. гос. ун-т; редкол.: И.М.Прищепа (гл.ред), О.Грауманн, М.Н.Певзнер. – Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 2014. – Т.1. – С.104-108.
97. Нестеренко Г.О. Этнопедагогика или педагогика глобализма: выбор инновационного вектора развития образования / Г.О.Нестеренко // Этнопедагогика: история и современность: материалы Международной научно-практ. конференции, Мозырь, 17-18 окт. 2013 г. / УО МГПУ им. И.П.Шамякина; редкол.: В.С.Болбас [и др.] . – Мозырь, 2013. – С.171-174.
98. Нестеренко Г.О. Менеджмент в деятельности преподавателя высшей школы как образовательная инновация / Г.О.Нестеренко // Экономика, право и образование в условиях модернизации общества: сборник материалов международной научно-практической конференции (Россия, г.Сергиев Посад, апрель, 2013) / под. общ. ред О.В.Перцевой. – М.: НОУ ВПО «МУ им. С.Ю.Витте», 2013. – С.201-205.
99. Нестеренко Г.О. «Документознавство та інформаційна діяльність» у контексті освіти-впродовж-життя / Г.О.Нестеренко // Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Документ, мова, соціум: теорія та практика» (м. Київ, 11-12 квітня 2013 р.) . – К.: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2013. – 0,3 д.а.
100. Нестеренко Г.О. Философия инноваций в образовании и гетерозис национальных образовательных систем / Г.О.Нестеренко // Инновационное развитие России: условия, противоречия, приоритеты: материалы IХ Международной научной конференции, 28 марта 2013 г., Москва / отв. ред.: Ю.С. Руденко; А.В. Семенов. − М.: Новые печатные технологии, 2013. − Часть III. – 454 с., С.397-402.
101. Андрущенко В.П., Нестеренко Г.О. Система управлінських компетенцій викладача ВНЗ: світоглядний фундамент дослідження / В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) / ред. кол.: В.П.Андрущенко (голова), Г.О.Нестеренко, (заст. голови) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 10-12.
102. Нестеренко Г.О. Інноватика міждисциплінарного запозичення в підвищенні кваліфікації викладачів / Г.О.Нестеренко // Сучасна післядипломна освіта : традиції та інновації : Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (17 листопада 2011 року) / ред. колегія : В. М. Ісаєнко (голова), Г. О. Нестеренко (заст. голови) та ін. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С.34-41.
103. Нестеренко Г.О. Післядипломна освіта викладачів в умовах євроінтеграції / Г.О.Нестеренко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету: збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2010 рік, 9-10 лютого 2011 року. - К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2011. - С.202-203.
104. Нестеренко Г.О. Политическая ментальность: “разумность неразумного” // Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии: Материалы Международной научной конференции 29-30 мая 2008 г.: В 2-х т. / Отв. ред. В.В.Гриценко. – Смоленск: Универсум, 2008. – Т.2. – С.44-47.
105. Нестеренко Г.О. Параметри порядку української політичної нації як фактори її історичного самовідтворення // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2008 р., у 2-х ч.; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2008. – Ч.2. - С.166-168.
106. Нестеренко Г.О. Управління міжетнічною толерантністю: інноваційний підхід // Інноваційний розвиток суспільства за умов кросс-культурних взаємодій: Матеріали міжнародної конференції (20-21 лютого 2008 р.): У 6-ти ч. – Суми, 2008. – Ч.3. – С.138-140.
107. Нестеренко Г.О., Нестеренко Є.А. Фрактальність політичної культури // Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи: Збірник статей і тез за матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції – ХХ Харківські політологічні читання (8-9 лютого 2008 р.). – Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України, 2008. – С.240-243.

108. Нестеренко Г.О., Дідух Г.Я. Вплив іміджу керівника в антикризовому управлінні персоналом // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – Випуск 6. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. –С.125-133.

109. Нестеренко Г.О. Розвиток української політичної нації на рівні внутрішньоорганізаційного управління // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – Випуск 4. – С.122-129. 

110. Нестеренко Г.О. Національна ідея як атрактор розвитку нації // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей / Ред. кол.: О.О.Рафальський (гол. ред.) та ін. – К.: ТОВ УВПК “ЕксОб”, 2006. – Т.2. – С.347-359.
111. Нестеренко Г. Багатокультурність української політичної нації: самоорганізаційний вимір // Культуротворча парадигма українського націєтворення: Збірник наукових статей / Гол. ред. В.А.Бітаєв. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С.20-26.
112. Нестеренко Г. Звернення до проблематики політичної нації в працях М.Драгоманова // Другі Міжнародні драгоманівські читання: Матеріали. 27-28 жовтня 2006 р. / Укл. Г.І.Волинка, Л.Л.Макаренко, О.П.Симоненко. – Випуск 1. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.136-141.
113. Нестеренко Г.О. Міжетнічний контекст проблематики становлення української політичної нації // Демократичний розвиток України. Матеріали конференції (м. Львів, Україна, травень 2005 року). Збірник наукових праць. – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2006. – С.328-332.
114. Нестеренко Г. Поліетнічність суспільства в контексті проблем національної безпеки // Проблемы управления многоэтничными сообществами в условиях глобализационных и цивилизационных вызовов. Материалы IV международного семинара 4-6 мая 2005 г., г.Алушта / Под ред. Т.А. Сенюшкиной. – Симферополь: Таврия, 2006. – С.113-116.
115. Нестеренко Г.О. Образование как особый механизм формирования политических наций на постсоветском пространстве // Поликультурное пространство образования: Сборник материалов международной научно-практической конференции / Отв. ред. О.Я.Емельянова. – Воронеж: Новый взгляд, 2005. – С.65-69.
116. Нестеренко Г.О. Толерантность как принцип становления политических наций // Этнопсихологические и социокультурные процессы в современном обществе: Материалы Второй Международной научной конференции 22-24 сентября 2005 г. / Отв. ред. В.В. Гриценко. – Балашов: Изд-во “Николаев”, 2005. – С.356-358.
117. Нестеренко Г.О. Синергетичний дискурс дослідження національних спільнот // Наука. Синергетика. Освіта. Тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції 22-23 вересня 2005 р. – Суми, 2005. – С.96-98.
118. Нестеренко Г.О. Вплив правлячої еліти на становлення нації: погляд М.Каддафі // ХХІ століття: альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції (26-27 травня 2005 р., м.Київ) / Ред. Г.П.Балабанова. – Ч.2. – К.: Фенікс, 2005. – С.190-193.
119. Нестеренко Г.О. До класифікації механізмів самовідтворення соціальних систем // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 року. – К.-Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С.152-154.
120. Нестеренко Г.О. Соціально-економічні засади розвитку української політичної нації // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (18-19 травня 2005 р.). – Т.2. – Полтава: Скайтек, 2005. – С.27-31.
121. Нестеренко Г.О. Самоорганизационные и энтропийные механизмы развития социальных систем // Диагностика и прогнозирование социальных процессов: Сборник материалов Международной научной конференции (21-22 апреля 2005 г.) / Под ред. проф. Г.А.Котельникова. – Том ІІ. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова; “Крестьянское дело”, 2005. – С.28-33.
122. Нестеренко Г.О. Громадянське суспільство як сфера самоорганізації соціуму // Особистість у системі соціальних зв’язків: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (18-19 квітня 2005 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2005. – С.278-281.
123. Нестеренко Г.О. Самоорганізаційні засади управління корпоративною культурою // Философия природы и практическая философия: Материалы международной конференции 14-15 октября 2004 г. – К., 2004. – С.175-178.
124. Нестеренко Г. Варіативність громадянського суспільства: особистісний вимір // Громадянське суспільство і політика органів місцевого самоврядування (проблеми теорії і практики): Матеріали науково-практичної українсько-польської конференції (Львів, 4-5 березня 2002 р.). – Львів: Доброчинний громадський Фонд ім. Князя Осмомисла – Наукове Товариство ім. Шевченка, 2003. – С.341-346.
125. Нестеренко Г.О. Використання енергетичного потенціалу самоорганізації в практиці прийняття управлінських рішень // Інформоенергетика ІІІ-го тисячоліття: соціолого-синергетичний та медико-екологічний підходи: Збірник наукових праць (доповіді та повідомлення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції) / КДПУ, ЗАТ “ЗТНВФ “КОЛО””; А.С.Лобанова (наук. ред.), О.О.Авраменко (заст. відп. ред.) та ін. – К. – Кривий Ріг, 2003. – С.112-113.
126. Нестеренко Г.О. Проблема самореалізації особистості в творчості Григорія Сковороди // Ноосфера: Збірник філософських праць. – 2002. – Випуск 2. – С.146-150.
127. Нестеренко Г.О. Діалектичний стиль мислення професіонала // Философские проблемы гуманитаризации высшего образования: Сб. статей по мат-лам 2-й международной научно-практической конференции (25 – 27 июня 2002 г.). – Сумы – Бердянск, 2002. – С. 194 – 196.
128. Нестеренко Г.О. Шляхи ідентифікації особистості в громадянському суспільстві сучасної України // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наукових праць. – Вип. 2 (8). - Дніпропетровськ: ДРІДУ УАДУ, 2002. – С. 128 - 134.
129. Нестеренко Г.О. Особистісна відповідальність як фактор становлення незалежної України // Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука: Тези доповідей на Всеукраїнській науково-теоретичній конференції, присвяченій 10-річчю незалежності України (31 травня 2001 р.). – Запоріжжя: Просвіта, 2001. - С. 298 – 300.
130. Нестеренко Г.О. Проблема самореалізації і вільний час студента // Свободное время студентов: теория, опыт, перспективы: Мат-лы научно-практ. конф. (28 – 29 марта 2001 г.). – Запорожье: ЗГУ, 2001. – С. 97-99.
131. Нестеренко Г.О. Самореализация личности в аспекте ее культурного бытия // Філософські, культурологічні, релігіознавчі аспекти осмислення сучасного світу: Науково-методичний збірник / Відп. ред. В. М. Барякін. – Запоріжжя: ЗДІА, 2000. – Вип. 1. - С. 224 – 230.
132. Нестеренко Г.О. Синергетическая модель становления личности специалиста: необходимость реформирования системы образования и воспитания // Студент-2000: каким ему быть?: Мат-лы научно-практ. конф. (13 – 14 апреля 2000 г.). – Запорожье: ЗГУ, 2000. - С. 155 – 156.
133. Нестеренко Г.О. Синергетическое видение проблемы самореализации личности в трансформирующемся обществе // Збірник наукових праць з гуманітарних наук Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2000. – С. 18 – 20.

Бондарєва Любов Іванівна

bondarevaliДоцент кафедри, Бондарєва Любов Іванівна, кандидат педагогічних наук.

Закінчила КНТЕУ, отримавши диплом за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами» (1981 р.). Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти» (2007 р.), кандидатська дисертація на тему: «Навчальний тренінг як засіб професійної підготовки майбутніх менеджерів в економічних університетах».
Нагороджена грамотами: 
1) за значний особистий внесок в професійну підготовку юнацтва до роботи в малому і середньому бізнесі, навчанню молоді основам підприємництва (від 3 грудня 2004 року). Асоціація” Єднання”. Генеральний директор - Н.Д. Кожевіна. 
2) за значний особистий внесок в розвиток підприємництва, розбудову української економіки, профспілкового руху (від 4 грудня 2004 року). Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Президент ВМУРоЛ “Україна” – проф.Таланчук П.М.
3) за сумлінну працю і здобутки у навчанні та вихованні студентської молоді університету “Україна” (від 10 травня 2006 року). Асоціація «Украинский национальный центр учебно-тренировочных фирм «Централь». Виконавчий директор – М.М.Бондарєв. 
4) за сумлінну працю у навчанні та підготовці спеціалістів в галузі державної системи освіти для сфери бізнесу та підприємницької діяльності в Україні ( в умовах навчально-тренувальної фірми) (від 25 грудня 2010 року).

Наукові інтереси

Автор наукових і навчально-методичних праць, наукових статей із проблематики методики професійної підготовки педагога і психології підприємництва, методики викладання навчальних дисциплін підприємницького циклу.

Викладацька діяльність

Читає лекційні курси і веде практичні заняття:
з економічних дисциплін: «Управління конкурентоспроможністю підприємства та менеджмент (стратегічний, інноваційний, інвестиційний, торговий )», «Управління персоналом», «Маркетинг», «Основи підприємництва», «Організація підприємництва та бізнесу», «Економіка та організація готельно-туристичного підприємництва», «Технологія бізнес-планування», «Комерційне підприємництво», «Підприємництво в сфері послуг», «Організація і технологія комерційної діяльності», «Основи оптової торгівлі», «Оганізація торгівлі», «Комерційна діяльність з роздрібного продажу товарів», «Логістика», «Рекламний бізнес», «Стандартизація та сертифікація продукції», «Комерційне товарознавство», «Товарознавство продовольчих та промислових товарів», «Основи консалтингу», «Організація консалтингової діяльності», «Економіка підприємства», «Контролінг», «Планування діяльності підприємства», «Прогнозування соціально-економічних процесів». 
з психолого-педагогічних дисциплін: «Психологія та педагогіка», «Етика ділових відносин», «Економічна психологія», «Акмеологія», «Гендерна педагогіка», «Психологія підприємництва», «Психологія управління», «Методика викладання економічних дисциплін», «Основи андрагогіки», «Конфліктологія, психологія і педагогіка толерантності», «Методика викладання у вищій школі», «Методика та організація наукових досліджень», «Теорія та практика психологічного ( або управлінсько-економічного) тренінгу».

Основні публікації

Монографії та розділи в колективних монографіях:
1. Бондарєва Л.І. Інноваційний погляд на теоретичні та практичні питання менеджменту в Україні //Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні: Монографія / [Карл Х. Цайнінгер, Т.І.Пішеніна, Л.І.Бондарєва та ін.]. – К.: Університет «Україна», 2011. – С 20-51. – 147 с.
2. Бондарєва Л.І. Менеджмент знань як пріоритетна складова вищої економічної освіти в Україні //Сучасні тенденції інноваційного забезпечення менеджменту в Україні: Монографія / [Карл Х. Цайнінгер, Т.І.Пішеніна, Л.І.Бондарєва та ін.]. – К.: Університет «Україна», 2011. – С.– 120-146. – 147 с.
Навчально-методичні видання:
3. Бондарєва Л.І. Педагогічні технології професійної освіти: навчальний тренінг: Навчально-методичний посібник / Л.І.Бондарєва, С.О.Сисоєва. – Київ: ВМУРоЛ “Україна”, 2008. – 162 с. 
4. Бондарєва Л.І. Соціальні аспекти неперервної освіти дорослих у вищих професійних закладах // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. Педагогічні технології у розвитку професійних якостей студентів : Зб. наук.праць. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Випуск 6. – С. 30-36.


Статті і тези доповідей:


5. Бондарєва Л.І. Організаційно-педагогічні умови підприємницького навчання дорослих у вищих навчальних закладах // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2009. – №5. – С. 83-91.
6. Бондарєва Л.І. Технологія навчального тренінгу у професійній підготовці майбутніх менеджерів організацій: монографія // Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Наукове видання / За заг. ред. С.О.Сисоєвої. – К.: Університет «Україна», 2008. – С 88-98.
7. Бондарєва Л.І. Особливості професійної підготовки дорослих до підприємницької діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць // Гол. ред. С.О. Сисоєва. – Київ: Вид-во П/П “ЕКМО”, 2009. – Вип. 4. – С. 24-31.
8. Бондарєва Л.І. Проблеми впровадження ефективних систем освіти дорослих // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та професійної підготовки. До проблем формування професійних умінь та фахової компетентності майбутнього вчителя : Зб. наук.праць. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Випуск 5. – С. 9-15.
Бондарєва Л.І. Перспектива розвитку освіти дорослих в умовах ринкової економіки // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів Третьої міжн. наук.-творчої конф. 11-12 листопада 2009 р. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 170-171.
9. Бондарєва Л.І. Психолого-педагогічні аспекти самостійної роботи студентів з інвалідністю // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції Університету «Україна»: в 2-х ч.; ч.1. – К. : Університет «Україна», 2010. – С. 145-147.
10. Бондарєва Л.І. Підприємницька підготовка дорослих як нагальна вимога ринкових відносин в Україні // Актуальні потреби навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2010. – № 7 (9). – С. 179-183.
11. Бондарєва Л.І. Перспектива розвитку освіти дорослих фахівців мистецтва в умовах ринкової економіки // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів Четвертої міжн. наук.-творчої конф. 11-12 листопада 2010р. – К.: ДАКККіМ, 2010. – С. 140-141.
12. Бондарєва Л.І. Особливості підприємницького розвитку особистості дорослих в умовах ринкової економіки // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць. – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – Вип. 2. – С. 28-35.
13. Бондарєва Л.І. Педагогічні умови підготовки дорослих у вищих навчальних закладах до підприємницької діяльності // Наукові записки: [зб. наук. статей] / М-во освіти і науки України; Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск 86. – С. 27-34. 
14. Бондарєва Л.І. Особливості економічної освіти дорослих в умовах університету // Освіта впродовж життя: досвід та перспективи розвиткуі: матеріали Міжн. наук.-практ конф. 22-23 квітня 2010р. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – С. 14-16.
15. Бондарєва Л.І. Сучасні аспекти підприємницької підготовки дорослих як соціально-економічної та педагогічної проблеми // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: Методологія, теорія, досвід, проблеми : Зб.наук.пр. – Київ-Вінниця: Вид- во ВДПУ ім. М.Коцюбинського, 2010. – С. 388-392.
16. Бондарєва Л.І.Особливості освіти дорослих в умовах ринкової економіки // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: тези доповідей // Матеріали Одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції Університету «Україна»: в 2-х ч.; ч.1. – К. : Університет «Україна», 2011.
17. Бондарєва Л.І. Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої економічної школи // Актуальні потреби навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2011. – № 8 (10). 
18. Бондарєва Л.І. Роль менеджменту знань у ринкових умовах економіки // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні: матеріали VI Міжн. наук.-практ конф. 11-12 травня 2011р. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – С. 55-57.
19. Бондарєва Л.І. Сучасні аспекти підготовки дорослих в умовах економічного університету // Вісник Університету «Україна»: [зб. наук. статей]. Серія: Економічна наука. – К. : Університет «Україна», 2011. – Випуск 2.

20. Бондарєва Л.І. Тренінгові навчання й навички в роботі викладачів // Компетентний педагог - потреба сьогодення: Матеріали регіонального науково-практичного семінару (3 жовтня 2012 р.) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності. – Умань: УДПУ ім. П.Тичини, 2012.
21. Бондарєва Л.І. Формування у фахівців документно-інформаційних комунікацій наукових умінь та навичок їх професійної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 32: збірник наукових праць / за ред. проф. В.Д.Сиротюка. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - С.52-56.
22. Бондарєва Л.І. Науково-методичні і навчальні інновації в економічній освіті // Актуальні потреби навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. – К.: Університет «Україна», 2012. – № 9 (11). – С.10-21.
23. Бондарєва Л. І. Інноваційні підходи викладача вищої школи в навчанні фахівців з документно-інформаційних технологій // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції Університету «Україна» (21-22 листопада 2012 р.). – К. : Університет «Україна», 2012. – С.12-14.
24. Бондарєва Л. І., Городинська Д. М. Інноваційні технології навчання фахівців з документно-інформаційних комунікацій технологій // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези доповідей // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції Університету «Україна» (21-22 листопада 2012 р.). – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 11-12.
25. Бондарєва Л.І. Науковий аспект в системі професійної підготовки фахівців комунікаційних технологій у вищій школі // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: Зб. матеріалів Шостої міжн. наук.-творчої конф. 8-9 листопада 2012р. – К.: ДАКККіМ, 2012. – С. 140-143.
26. Бондарєва Л.І. Менеджмент знань як пріоритетна складова інноваційного забезпечення економіки в Україні // Вісник Університету «Україна»: [зб. наук. статей]. Серія: Економічна наука. – К. : Університет «Україна», 2012. – Випуск 2. – С.197-201.
27. Бондарєва Л.І., Городинська Д.М. Педагогічна інноватика в системі підвищення кваліфікації дорослих // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (23 листопада 2012 року) / ред. колегія: В.М.Ісаєнко (голова), Г.О. Нестеренко (заст.голови) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 59-62.
28. Бондарєва Л.І. Сучасний викладач як суб’єкт інноваційної комунікації // Документ, мова, соціум: теорія та практика: Зб. матеріалів міжн. наук.-творчої конф. 11-12 квітня 2013р. – К.: ДАКККіМ, 2013. – С. 122-124.
29. Бондарєва Л.І. Інноваційна діяльність вищої школи в підготовці фахівців комунікаційних технологій // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. праць. / [редкол. Л.Б.Лук’янова (голова) та ін.] Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – Вип. 6. – С. 235-240.
30. Бондарєва Л.І. Педагогічна комунікація в системі підвищення кваліфікації дорослих // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) / ред. кол.: В.П.Андрущенко (голова), Г.О. Нестеренко (заст.голови) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 40-42.
31. Бондарєва Л.І. Проблеми документознавства в діловій комунікації // Термінологія документознавства в та суміжних галузей знань: Зб. наук.пр. / Київський нац.. ун-т культури і мистецтв; ін.-т держаного управління і права. За аг. ред. В.В. Бездрабко. – К., 2013. – Вип. 7. –С. 113-119.
32. Бондарєва Л. І. Наукові підходи в професійній підготовці фахівців комунікаційних технологій у вищій школі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб.наук.пр. – К.: Університет «Україна», 2013. № 10 (12). – С.22-31.
33. Бондарєва Л.І. Організаційно-педагогічні умови професійного навчання дорослих у вищих навчальних закладах // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 березня 2014 року) / ред. кол.: В.П.Андрущенко (голова), Г.О. Нестеренко (заст.голови) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 136-137.

Братаніч Оксана Василівна

xana

Охмуш-Ковалевська Оксана Іванівна

ВA7OnSjI4sCMикладач кафедри – Охмуш-Ковалевська Оксана Іванівна.

Магістр з педагогіки вищої школи.
Закінчила у 2007 р. Філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури середньої загальноосвітньої школи, перекладач укр. – рос»
У 2009 р. закінчила магістратуру Факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та отримала кваліфікацію «Викладач університетів та вищих навчальних закладів»
До 2013 року була співробітником кафедри філософії Запорізького національного технічного університету . У 2013 році переїхала з сім’єю до Києва і почала працювати у КГРТ КНУ імені Тараса Шевченка. 
З вересня 2014 р. обіймає посаду викладача кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ імені М.П. Драгоманова.

Наукові інтереси

Викладацька діяльність

Проводить семінарські та практичні заняття для студентів напряму підготовки: 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" з дисциплін «Вступ до фаху», «Діловодство», «Документознавство», «Електронний документообіг».

Основні публікації

Методичні рекомендації:

1. Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Філософія», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів спеціальностей факультету КНТ денної форми навчання) / Укл.: Бондаренко О.В.; Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с. 
2. Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Релігієзнавство» для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей / Укладачі: Дєвочкіна Н.М., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 70 с. 
3. Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та 
організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») / Укладачі: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с. 
4. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Релігієзнавство» (для студентів денної та заочної форми навчання) / Укладачі: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 46 с.

 

Матвієнко Роман Олександрович

dek menedМатвієнко Роман Олександрович, кандидат економічних наук (2005 р.). Доцент кафедри менеджменту (2008 р.).

Робота у сфері освіти: заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського фінансово-економічного коледжу ДПА України; декан факультету менеджменту державного Міжгалузевого інституту управління; проректор з навчально-методичної роботи Економіко-технологічного університету.

Відзнаки: Відзнака Київського міського Голови; Почесна грамота Виконавчого комітету Броварської міської ради за досягнуті успіхи у праці; Цінний подарунок Броварського міського голови за досягнення у галузі освіти; Почесний знак Міжнародної поліцейської асоціації «За мужність та професіоналізм».
Автор понад 60 публікацій, з них 3 навчальних посібника, 2 монографії, написаних одноосібно, 45 наукових та 11 навчально-методичного характеру.

Наукові інтереси

На даний час працює над розробкою та впровадженням у навчання наочних матеріалів з циклу «Менеджмент і адміністрування», вирішує проблеми регіонального розвитку та управління національним господарством України.

Викладацька діяльність

Читає лекційні курси і веде практичні заняття: «Менеджмент», «Контролінг», «Основи підприємницької діяльності», «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік».

Основні публікації

Автореферат:

1. Управління регіональним розвитком в умовах перехідної економіки України.
Монографії:
1. Територіальна організація господарства // Стратегічні напрями та перспективи розвитку продуктивних сил України / Чернюк Л.Г., Фащевський М.І., Пепа Т.В., Дорогунцов І.С., Матвієнко Р.О., Ліщук А.І. – К.: РВПС України НАН України. – 2004. – с. 94-96;
2. Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування [Текст]: монографія / ЛГ. Чернюк, М.І. Фащевський, Т.В. Пепа, Т.М. Качала та ін.; РВПС України НАН України; М-во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун-т. – К.: РВПС України НАН України, Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 423с.
3. Матвієнко Р.О. Управління регіональним розвитком в національному господарстві / Р.О. Матвієнко.- Бровари: ПВНЗ «Економіко-технологічний університет», 2012.- 228с.;
4. Матвієнко Р.О. Методологічні основи регіональної політики в управлінні розвитком національної економіки [Текст]: монографія / Р.О. Матвієнко.- Бровари: ПВНЗ «Економіко-технологічний університет», 2014.- 352 с.
Статті в наукових фахових виданнях:
1. Матвієнко Р.О. Стратегічне планування в структурі механізму управління регіональним розвитком // продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2ч. – К.: РВПС України НАН України. – 2003. – Ч. І. – с. 16-23;
2. Матвієнко Р.О. Актуальні проблеми сталого регіонального розвитку в перехідній економіці // Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наук. пр.: – К.: РВПС України НАН України. – 2003. – с. 51-57;
3. Матвієнко Р.О. Фінансово-економічні важелі управління регіональним розвитком // Зб. наук. пр. Київського університету економіки і технологій транспорту. – К.: КУЕТТ. – 2003. – Т. 6. – с. 65-69;
4. Швець П.А., Матвієнко Р.О. Регіональні особливості реструктуризації промислового комплексу (на прикладі Запорізького регіону) // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: РВПС України НАН України. – 2003. – Ч. І. – с. 133-139;
5. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Напрями підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу регіону [Текст] / Р.О. Матвієнко // Науково-технічна інформація. – К.: 2006.− №4(30).- с.25-30 СТАТЬЯ
6. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Управлінський облік  як складова частина інформаційної системи підприємства. // Менеджмент, К.: МІУ. – № 6 2006. − с. 67-77;
7. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Вибір системи оподаткування в податковому менеджменті // Менеджмент, К.: МІУ.− № 8, 2007.− с.10-17;
8. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Управлінський облік і системи обліку // Менеджмент, К.: МІУ.- № 12, 2009.- с.5-25;
9. Матвієнко Р.О. Роль інновацій у раціоналізації структурних зрушень Вінницької області / Р.О. Матвієнко, О.Ю. Поліщук // Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. праць: К.: РВПС України НАН України, Ч.2. 2010. с. 59-63;
10. Матвієнко Р.О. Регіональні проблеми розвитку продуктивних сил України / Матвієнко Р.О. // Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. №4 (27), 2010. с. 30-33;
11. Матвієнко Р.О. Фінансові джерела регіонального розвитку / Матвієнко Р.О. // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 26: У двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2010.Ч2. с. 20-22;
12. Матвієнко Р.О. Напрями реалізації структурної політики регіонів / Матвієнко Р.О., Коломицева О.В. // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 26: У двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, 2010.Ч2. с. 198-203;
13. Матвієнко Р.О. Трансформація галузево-територіальної структури агропромислового комплексу України // Зб. наук. праць Міжнародної наук.-практ. конференції «Реформування економічної системи України в контексті міжнародного співробітництва» Ч.1. Вінниця: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний торговельно-економічний ун-т та інші, 2011. с. 79-81;
14. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Управління регіональним розвитком в сучасних економічних умовах // Менеджмент, К.: МІУ.- №14, 2011.- с.53-60;
15. Матвієнко Р.О. Особливості та характер формування сталого просторового розвитку продуктивних сил України / Матвієнко Р.О. // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / Редколегія: Калетник Г.М. та інші. Вінниця, 2011. Випуск №1 (48), Т.2. с. 14-19;
16. Матвієнко Р.О. Конкурентоспроможність регіону і напрями її підвищення / Р.О. Матвієнко, О.М. Ярош // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 1 (48) / М-во освіти і науки України, черніг. держ. технол. ун-т. Чернігів: ЧДТУ, 2011. с. 297-301;
17. Матвієнко Р.О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств соєпродуктового підкомплексу / Р.О. Матвієнко, О.Г. Заболотний // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / Редколегія: Калетник Г.М. та інші. Вінниця, 2011. Випуск №1 (48), Т.2. с. 261-264;
18. Матвієнко Р.О. Екологізація як основа сталого просторового розвитку продуктивних сил України / Р.О. Матвієнко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця. – 2011. – № 3 (31). – С. 48-52;
19. Матвієнко Р.О. Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем / Швець П.А., Пішеніна Т.І., Матвієнко Р.О. // Зб. наук. праць Вінницького національного аграрного ун-ту. Серія: Економічні науки: Випуск 1(48), Т.2. Вінниця: 2011. с. 19-25;
20. Матвієнко Р.О. Структурні рівні інституційної підсистеми управління регіональним розвитком // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет.- Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного університету «Економічна думка», 2012.- Вип.. 10.- Ч.1.- с. 262-265;
21. Матвієнко Р.О. Моделювання регіонального економічного простору // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет: редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін.- Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013.- Вип. 12.- Ч.1.- с. 210-216;
22. Матвієнко Р.О. Обґрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал / Редколегія: Єрмошенко М.М. та інші. – Київ, 2013. - №4 (142). – с. 167-171;
23. Матвієнко Р.О. Економічна система та її роль в організації економічного простору: специфіка та елементи // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал / Редколегія: Єрмошенко М.М. та інші. – Київ, 2013. - №5 (143). – с. 152-155;
24. Матвієнко Р.О. Механізм формування категорії «простір» // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал / Редколегія: Єрмошенко М.М. та інші. – Київ, 2013. - №6 (144). – с. 17-20;
25. Матвієнко Р.О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення // Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал / Редколегія: Єрмошенко М.М. та інші. – Київ, 2013. - №7 (145). – с. 130-137;
26. Матвиенко Р.А. Эволюция понятия «регион» и особенности региональной политики в мире на современном этапе [Текст] / Р.А. Матвиенко // Экономика и предпринимательство. – Москва, 2013. - №9. – с. 188-192;
27. Матвієнко Р.О. Закордонний досвід реалізації трансформаційних процесів в контексті реалізації політики регіоналізації [Текст] / Р.О. Матвієнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. Випуск 119 (частина ІІ). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – с. 105-115;
28. Матвієнко Р.О. Методологічні засади формування та функціонування регіональних господарських систем у єдиному економічному просторі [Текст] / Роман Олександрович Матвієнко // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін.. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. - № 1. – С. 118-127. – ISSN 1993-0259.
Матеріали наукових конференцій:
1. Матвієнко Р.О. Удосконалення соціально-економічного механізму управління трудовими ресурсами регіону // Матер. наук.-практ. конф. «Внесок академіка В.І. Вернадського в дослідження проблем розвитку і розміщення продуктивних сил». У 2 ч. – К.: РВПС України НАН України, 2003. – ч. 2. – с. 217-222;
2. Олійник Г.Ю., Матвієнко Р.О. Особливості приватизації підприємств промислового залізничного транспорту // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія економіка і управління. Перша наук.-практ. конфер. ч. 2. Економіка і управління. – К.: КУЕТТ. – 2003. – с. 13-14.
3. Матвієнко Р.О. Оптимізація управління інвестиційними потоками регіону // Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конфер. "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" - К.: ВГЛ Обрії.- 2004.- с. 216-217.
4. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Напрями підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу регіону // Матер. наук.-практ. конф. „Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції”. У 2 ч. – К.: Укр. ІНТЕІ, 2006.− с. 78-89.
5. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Актуальність створення системи прогностичного обліку // Матер. V наук.-практ. конф. «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи».− К.: ДАСОА, 2007.− с. 56-63;
6. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Шляхи підвищення ефективності управління ресурсними потоками регіону // Матер. міжрегіональної наук.-практ. конференції „Управління економічним потенціалом регіону”.- Запоріжжя: ЗНУ, 2009.- с. 93-95;
7. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Концепція та стратегія управління регіональним розвитком // Матер. міжн. наук.-практ. конф. „Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах трансформації економіки”.- Сімферополь: КІЕГТІ, 2010.- с. 15-18;
8. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Інституційно-економічний механізм управління регіональним розвитком // Матер. всеукраїнської наук.-практ. конф. «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів».- Запоріжжя: ЗНУ, 2010.- с. 63-66;
9. Матвієнко Р.О. Проблеми та перспективи регіонального розвитку України / Р.О. Матвієнко, Н.О. Паткевич: матеріали V міжнародної наукової конференції «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київський національний університет. К.: РВПС, 2010. с. 134-135;
10. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Теоретико-методологічні основи управління регіональним розвитком // Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів».- Запоріжжя: ЗНУ, 2011.- с. 78-79;
11. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Проблеми управління економічним розвитком регіонів в сучасних умовах // Матер. VI Міжнародної інтернет-конф. «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання».- Луцьк: ВІЕМ, 2012.- с. 83-85;
12. Матвієнко Р.О. Методико-практичні засади організації просторового розвитку країни та її регіонів // Зб. тез доповідей Всеукр. наук. інтернет-конференції «Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення» В.18. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. с. 42-46;
13. Матвієнко Р.О. Теоретико-методологічні основи формування нової парадигми регіонального розвитку України. // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 23-24 травн. 2013р.- Тернопіль: Крок, 2013.- 169-171 с;
14. Матвієнко Р.О. Структурно-трансформаційний потенціал соціально-економічних регіональних систем у контексті нової регіональної парадигми розвитку країни // «Анализ тенденций и перспектив развития экономики и управления»: материалы VI Международной научно-практической конференции (г. Донецк, 25-27 февраля 2014 года) / Научный журнал «Аспект» №3(28). – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2014. – с. 39-46.
Посібники:
1. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / Матвієнко Р.О., Ракша В.О. та ін, / За ред. А.І. Кредісова.- К.: Знання України, 2006.- 416с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-524 від 28.02.2006р.).
2. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М. Альбом менеджменту.- К.: Ксантен, 2007.- 200с.
3. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах: Навч. посібник: 2-е вид., випр. і доп. / Матвієнко Р.О., Ракша В.О. та ін., / За ред.. А.І. Кредісова.- К.: Знання України, 2008.- 539с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-524 від 28.02.2006р.).
Методичні публікації
1. Методичні рекомендації та програма проходження студентами навчальної практики – Бровари.: Поліцейський фінансово-правовий коледж, 2001;
2. Робоча програма курсу «Контроль і ревізія» для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси» - Бровари.: Поліцейський фінансово-правовий коледж, 2001;
3. Робоча програма курсу «Теорія бухгалтерського обліку» для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси» - Бровари.: Поліцейський фінансово-правовий коледж, 2001;
4. Робоча програма курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси» - Бровари.: Поліцейський фінансово-правовий коледж, 2001;
5. Методичні рекомендації та програма проходження студентами виробничої (переддипломної) практики – Бровари.: Поліцейський фінансово-правовий коледж, 2002;
6. Опорний конспект лекцій курсу «Контроль і ревізія» для студентів спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси» - Бровари.: Поліцейський фінансово-правовий коледж, 2002;
7. Робоча програма курсу «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» - К.: Міжгалузевий інститут управління, 2005. 21 с.;
8. Робоча програма курсу „Основи менеджменту” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” – К.: Міжгалузевий інститут управління, 2006. 56 с.;
9. Тести з дисципліни «Основи економіки» для вступників на спеціальності «Менеджмент і адміністрування» та «Облік і аудит» / Уклад. Матвієнко Р.О., Матвієнко Л.М., Усачов І.М. – К.: МІУ, 2007. – 27 с.;
10. Методичні матеріали з комплексного кваліфікаційного державного екзамену для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0502 Менеджмент, - Київ, 2011р. – 202 с;
11. Методичні матеріали фахових вступних випробувань для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій», - К.: МІУ, 2011.- 59 с.

Боятюк (Тишкова) Олена Василівна

0skbFyTYnQoВикладач кафедри - Боятюк (Тишкова) Олена Василівна, магістр менеджменту організацій.
Закінчила Інститут соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» здобувши кваліфікацію магістра з менеджменту організацій; менеджера-економіста (2010 р.).
Під час навчання в університеті брала участь у розробці науково-дослідної роботи «Громадські організації як чинник демократизації суспільства» (державний реєстраційний номер 0108U000361), що виконувалась на замовлення Міністерства освіти і науки України (2008 – 2010 рр.). 

Працює над кандидатською дисертацією "Філософські засади соціальних мереж у неформальній освіті" (2011 р. - 2014 р.).

Нагороджена подякою ректора НПУ імені М.П.Драгоманова за вагомий особистий внесок у розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності (2012 р.).

Має досвід роботи з питань проведення маркетингових та соціологічних досліджень, зокрема працювала в таких компаніях як "Українська маркетингова група (UMG)" (м. Київ), консалтингова група "KWENDI" (м. Київ). Остання з яких систематично проводить дослідження на замовлення телеканалів "СТБ" та "Новий канал" (рекламні ролики, анонси, теле-шоу, -програми, -передачі, -проекти) (2009 - 2013 р.).

Брала активну участь у практичній підготовці волонтерів до прийому іноземних гостей під час "Євро-2012". Має подяку тренера практичної підготовки волонтерів від Київської міської державної адміністрації головного управління освіти і науки (2012 р.).

Наукові інтереси

Автор наукових статей із проблематики соціальних мереж; їх роль та місце в освітньому середовищі, зокрема діяльності та розвитку сучасного викладача.

Викладацька діяльність

Проводить семінарські та парктичні заняття для сутдентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність". Серед основних дисциплін: "Основи маркетингу", "Маркетинг інформаційних продуктів і послуг", "Основи менеджменту", "Креативний менеджмент", "Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень".

Основні публікації

 1. Тишкова О.В. Соціальні мережі як виклик сучасності в освітньому середовищі / О.В.Тишкова // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 34. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 2014. – C. 63-72.

2. Тышкова Е.В. Инновационные технологии и методы активизации креативного мышления личности Поддержка одаренности - развитие креативности: материалы международного конгресса, Витебск, 22-27 сентября 2014г.: в 2 т. / Е.В.Тышкова // Вит. гос. ун-т; редкол.: И.М.Прищепа (гл. ред.), О.Грауманн, М.Н.Певзнер. - Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 2014. - Т. 1. – С. 99-103 ст.

3. Тишкова О.В. Уточнення понять "Компетенції" та "компетентність" у контексті підвищення кваліфікації викладачів / О.В.Тишкова // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2014 року) / ред.кол.: В.П.Андрущенко (голова), Г.О.Нестеренко, (заст..голови) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 128-130.

4. Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. Сучасна освіта дорослих в Україні: інноватика державно-громадської регуляції / Г.О.Нестеренко, О.В.Тишкова // Управління освітою / Міністерство освіти і науки України, Нац.пед.ун-т імені М.П.Драгоманова; за науковою ред.. В.П.Беха; редкол.: В.П.Бех (голова), М.В.Михайліченко (заст..голови) [та ін]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – C. 381-411.

5. Galyna Nesterenko, Olena Tyshkova Internet portals and their role in the development of the energy sector // Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel // Quarterly Journal of Modern Science Vol. 3/18/2013 ISSN 1734-2031.

6. Tyszkowa O. Podwyższanie kwalifikacji kadry pedagogicznej i naukowo pedagogicznej, pracującej w systemie edukacji zawodowej /Galina Nesterenko, Sofiia Sokolova, Olena Pugaczowa. – Kielce: Instytut Biznesu i Innowacyj. – 2013. – 100 s.

7. Тышкова О.В. Социальные сети в тайм-менеджменте современного преподователя / О.В.Тышкова // Сборник материалов международной научно-практической конференции. (Россия г. Сергиев посад) Экономика. право и образование в условиях модернизации общества: под общ.ред. Перцевой О.В. – М.: НОУ ВПО «МУ им.С.Ю.Витте», 2013. – С. 224-229.

8. Тишкова О.В. Соціальні мережі як інноваційний фактор впливу на розвиток потенціалу студентів / О.В.Тишкова // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури». – Львів: Видавництво львівської політехніки. 2013. – С. 434-435.

9. Тишкова О.В. Соціальні мережі як інструмент тайм-менеджменту викладача вищої школи / О.В.Тишкова // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) / ред.кол.: В.П.Андрущенко (голова), Г.О.Нестеренко, (заст..голови) та ін.. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 248-250.

10. Тишкова О.В. Інтернет-комунікації як засіб маркетингової політики післядипломної педагогічної освіти / О.В. Тишкова // Сучасна післядипломна освіта: традиції та інновації // ред..колегія: Ісаєнко В.М., Гузій Н.В. та ін. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.76-81.

11. Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти / Нестеренко Г.О., Тишкова О.В. // Гілея. Науковий вісник. – Випуск 49 (№7). – 2011 р. – С. 451-458.

12. Тишкова О.В. Інвестування в розвиток персоналу: доцільність та методи оцінки ефективності / О.В. Тишкова // Особистість. Організація. Суспільство: збірка наукових праць студентів – членів проблемних груп Інституту соціології, психології та управління. Випуск 4. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С. 138-147.

13. Тишкова О.В. Перспективи та загрози «мережевого» підвищення кваліфікації викладачів в НПУ імені М.П.Драгоманова / О.В.Тишкова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2010 рік, 9-10 лютого 2011 року. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2011. – С.304-305.

 

Отрох Наталія Володимирівна


otrohnvДоцент кафедри - Отрох Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук. 

У жовтні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.01. — історія України. 
2005 – 2007 рр. – працювала на посаді вчителя української мови, літератури, зарубіжної літератури та історії (спеціалізована школа № 75 м. Києва). 
2008 – 2011 рр. – працювала заступником головного редактора газети «Історія України» видавництва «Шкільний світ». Розробила серію уроків за технологією критичного мислення для курсу «Історія України» за 10 клас. За цією розробкою вийшла книжка: Історія України: 10 клас. – К.: Шкільний світ, 2010 (в двох частинах). 
Разом з цим з 2008 по 2012 рр., працювала на посаді керівника секції історичного краєзнавства Малої академії наук України.
З 2009 по 2012 рр. – працювала на посаді викладача кафедри етнології Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

Наукові інтереси

Економічна історія України. Інноваційні методи викладання дисциплін гуманітарного напряму.

Викладацька діяльність

Основні публікації

1. Вишгород у літописних джерелах // Ми діти твої, Україно [збірник наукових статей] / За редакцією О.П. Реєнта, Г.Й. Братчук та ін. — К.: Вид-во Інституту історії України НАН України, 2000. — С. 33-38.
2. Феномен чернецтва // Філософія як складова університетської освіти / Ред. Г.І.Волинка. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2003. — С. 80-84.
3. Метафора як образна форма раціональності // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції / Від. ред. І.І.Тимошенко. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006. — Т.4. — С. 60-62.
4. Збиткова популярність Києво-Межигірської фаянсової фабрики // Література та культура Полісся. Вип. 38: Регіональна історія та культура в сучасних дослідженнях / Упор. Г.В.Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2007. — С. 228 — 236.
5. Початок порцеляно-фаянсового виробництва в Україні // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції / Від. ред. І.І.Тимошенко. — К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2007. — Т.3. — С. 105 —108.
6. Фаянсові фабрики на Волині (друга половина XVIII — ХІХ ст.) // Ми — українці, ми — українські: Матеріали Буковинської науково-практичної конференції. — Чернівці— Вижиця: Черемош, 2007. — С. 229 — 233.
7. Історія українських виборів // Історія України. – 2007. – Грудень, № 48 (544). – С. 1-6.
8. Шлях порцеляни та фаянсу в Україну // Історія України. — 2008. — № 15, 37 — С. 7-8, С. 7-9.
9. Порцеляно-фаянсове виробництво Лівобережної України (кінець XVIII — початок ХІХ ст.) // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наукових праць – Вип. 6 – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. — С. 304 — 309.
10. Соціальне становище робітників порцеляно-фаянсової промисловості в Україні (друга половина XVIII — початок ХІХ ст.) // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; НПУ ім. М.П. Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. — К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. — 316 с. — (серія педагогічні та історичні науки). — Випуск LXXIII (73) — C. 287 — 294.
11. Умови праці та матеріально-побутове становище робітників порцеляно-фаянсової промисловості в Україні (кінець XVIII — початок ХІХ ст.) // Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії» [збірник наукових робіт]. — Ч. ІV / За заг. ред. канд. філол. наук, доц. О.С. Черемської. — Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. — С. 128 — 133.
12. Трипільська культура: матеріали до теми // Історія України. - 2008. - Трав. (№ 19). - 1-24.-Вкладка.
13. Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії: міжнародна наукова конференція // Історія України - Київ: Шкільний світ. – 2008. – Черв. (№ 21). - С.15.
14. Атлас курсу з історії україни.8 клас // Історія України – К.: Шкільний світ, 2008. – Жовт. (№ 38). - С.23-24.
15. 70 років тому народився Петро Толочко // Історія України.- К:: Шкільний світ, – 2008. - № 5. – С. 8.
16. Пам’ятні дати вересня: (з нагоди 145-річниці від дня народження українського письменника Коцюбинського М.М.) // Історія України. - 2009. - № 33 вересень . - С. 23-24.
17. Шкільний підручник з історії: нові підходи, сучасне бачення // Історія України. – К.: Шкільний світ. - 2009. - № 37. - С. 3-6.
18. Благодійна і соціальна діяльність М.С.Кузнєцова на Будянській фаянсовій фабриці // Знаки питання в історії України: особа і суспільство в історико-культурному просторі: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції / Упорядник О.Г.Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. — С. 136 — 141.
19. Зовнішнє незалежне оцінювання 2009 рік // Історія України – К.: Шкільний світ, 2009 – № 37. – С.1-16 (вкладка).
20. Будянська фаянсова фабрика Товариства М.С.Кузнєцова під час Першої світової війни // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. — К.: ВІР УАН, 2010. — Випуск 31 — С. 40 - 49.
21. Робота Будянської фаянсової фабрики Товариства М.С. Кузнєцова на оборонну промисловість під час Першої світової війни // Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини: [збірник наукових праць] / Від. ред. В.І. Горєлов, Ж.З. Денисюк, І.В. Непота. — К.: Національний військово-історичний музей України, 2010. — С. 171 — 175.
22. Україна - Литва: від спільного історичного минулого у спільне майбуття // Історія України. Шкільний світ. - 2010. - № 1. - С. 5-6.
23. Застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі викладання історії в школі // Історія України. Шкільний світ. - 2010. - № 19. - С. 9.
24. Проблеми змісту шкільної історичної освіти // Історія України. – К.: Шкільний світ, – 2010. – № 31. – С. 16–17.
25. Історія України: 10 клас / Н.Отрох , О.Подобєд. – К. : Шкільний світ, 2010 (в двох частинах) – 248 с.
26. Будянська фаянсова фабрика Товариства М.С.Кузнєцова. Удосконалення технологічного процесу, розширення асортименту і пошуки ринків збуту // Література та культура Полісся. Вип. 62 / Упор. Г.В.Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. — С. 141— 150.
27. Військові поховання періоду Великої вітчизняної війни // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції / Від. ред.: Легасова Л.В. – К., 2011. – С. 714-718.
28. III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України-2011 // Історія України. Шкільний світ. - 2011. - № 29/30. - С. 30-32.
29. Орієнтоване календарно-тематичне планування на 2011/2012 навчальний рік : Історія України 5-11 клас // Історія України. Шкільний світ. - 2011. - № 25/26. - С. 3- 48.
30. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів дисциплін кафедри етнології. Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова / С.П.Зубченко , В.І.Лущай, Н.В. Отрох та ін. - Наук. ред. П.М. Чернеги. – К.: НПУ ім. М,П, Драгоманова, 2011 – 512 с.
31. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України // Історія України – 2012. – № 29-30. – 36-39.
32. Українські народні мотиви у фабричному виробництві: порцеляна, фаянс, скло (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) // Україна в етнокультурному вимірі століть. Збірник наукових праць. Від. ред. П.М. Чернега. Випуск 2. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 320 - 330.
33. Від витворів мистецтва до друкарського штампу. До історії виробництва фарфору і фаянсу в Україні // Література та культура Полісся. Вип. 67 / Упор. Г.В.Самойленко. — Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. — С. 132-138.
34. Формування професійної компетентності викладача: традиції та інновації // Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) / ред. кол.: В.П. Андрущенко, Г.О. Нестеренко та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. - С. 85-87.
35. Розширення когнітивних можливостей реципієнтів на основі інноваційних методик викладання суспільно-гуманітарних дисциплін // Історія України. – 2013. – № 9. – с. 6-8.
36. Робота з обдарованою молоддю в системі МАН: етнологічний аспект // Історія України. – 2013. – жовтень - № 20. – С. 5-6.
37. Непрерывное образование преподавателей гуманитарного профиля – путь к профессиональной компетентности и качеству современного образования // Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: 
материалы 11-й междунар. конф.: в 2 ч. / сост. Н.А. Лобанов; под науч. ред. Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова; ЛГУ им. А.С. Пушкина, НИИ соц. - экон. и пед. пробл. непрерыв. оразования . – Вып. 11. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. – Ч. II. – С. 247-248.
38. Психологічні риси і компетенції викладача // Управлінські компетенції викладача вищої школи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 лютого 2014 року) / ред. кол. : Г. О. Нестеренко (голова), О. Г. Пугачова (заст. голови) [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 114 – 116.
39. Проблемы и перспективы инклюзивного образования одаренных детей в Украине // Инклюзивное образование: проблемы и перспективы: сб. науч. Трудов по материалам международной научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования (Великий Новгород, 19-21 мая 2014 года) / сост. Е.И. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2014. –С. 287 – 292.
40. Інноваційні технології у викладанні курсу «Історія України» у вищих навчальних закладах // Наукові записки [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - (серія педагогічні та історичні науки). — Випуск 116. – С. 186 – 192.
41. Інноватика в музейній педагогіці // Наукові записки [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - (серія педагогічні та історичні науки). — Випуск 118. – С. 178 -183.
42. Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання “Нова парадигма”. – Вип. 122. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 40-49.
43. Інноватика в безперервній освіті дорослих: філософсько-педагогічний аспект // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех. ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; творче об’єднання “Нова парадигма”. – Вип. 123. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 14-19.
44. Феномен обдарованості в контексті інноватики: філософський аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Філософія. Політологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка.- № 75. - К. :Київський університет, 2014. – С. 16-20.
45. Особенности работы с одаренной молодежью в системе Малой академии наук Украины // Поддержка одаренности – развитие креативности: материалы международного конгресса, Витебск, 22 – 27 сентября 2014 г.: в 2 т. / Вит. гос. ун-т; редк.: И.М. Прищепа, О. Грауманн, М.Н. Певзнер. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2014. – Т. 1. – С. 83-87. 
46. Музейна педагогіка: досягнення та інновації. - К. : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 72 с.
47. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Архівознавство»: укладач Н.В. Отрох. – К. : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 62 с.

Детальніше: Склад кафедри

Міністерство освіти і науки України Tempus Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні. EMERGE Microsoft

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ

© НПУ імені М.П. Драгоманова :: Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті
Служба порталу :: Вебмайcтер
2012-2019