1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Досягнення

Контакти

тел/факс: (044) 288-34-67
е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Поштова адреса: 01601, м.Київ,
вул. Пирогова, 9, кімн. 5.5

На фейсбукfase1

В  Iнстаграм 

ins

Дипломи та атестати

Всього відвідувань

0852596
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
Всього
350
846
2481
845902
13197
25019
852596

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-02-21 08:56:32

Рекомендована література

Основна література:

1. Блюменау Д.А. Индикаторный метод компьютерного свертывания в процессе обучения аналитико-синтетической переработке информации / Д. А. Блюменау, Л.Н. Афанасова // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 12. – С. 29 – 42.
2. Блюменау Д.И. Информационный анализ/синтез для формирования вторичного потока документов: учеб.-практ. пособие / Д. И. Блюменау. СПб.: Профессия, 2006. – 240с. ¬
3. Блюменау Д.И. Проблемы свертывания научной ин¬формации / Д. И. Блюменау. – Л.: Наука, 2004. – 166 с.
4. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інфор¬мації: навч. посіб. Т. В. Власова, В. І. Лутовинова, JI.І. Тито¬ва. – К: ДАККіМ, 2006. – 290 с.
5. Гендина Н.И. Методика формализованного составления рефератов / Н.И. Гендина, Н.И. Колква, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубова //Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: учеб.-метод. пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: Шк. б-ка, 2003. – С. 125-138.
6. Гречихин АА. Информационные издания: Типология и основные особенности подготовки / А.А. Гречихин, И.Г. Здо¬ров. – М.: Книга, 1988. – С.118-234.
7. Гречихин А. А. Общая библиография: учеб. для студ // А.А. Гречихин. – М., 2007. – 678 с.
8. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підруч. / Н.М. Кушнаренко, В.К Удалова. – К: Вікар, 2006. – ¬С. 238–275 .
9. Лутовінова В.І. Реферування як процес мікроаналітичного згортання інформації: Практ. Посіб. / В.І. Лутовінова. – К.: Четверта хвиля, 2007. – 72 с.
10. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія: навч. посіб. для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування»/М.М.Романюк. – Львів, 2002. – 112 с.
11. Соловьев В.И. Подготовка и редактирование информационных зданий: учебное пособие/Соловьев В.І. – М.: Моск. полигр. ин-т, 2006. – 72 с.
12. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефера¬тов: Вопросы теории и практики. – 2 изд. / В.И. Соловьев // Жанры информационной литературы: Обзор.Реферат. – М., 1999. – С. 199–319.
13. Соловьев В.И. Универсализация подготовки реферата многоцелелевого назначения / В.И. Соловьев, А.Е. Конюшко // НТИ. Сер. 1. – 1999. – № 7–8. – С. 50–53.
14. Тяпкин Б.Г. Научно-информационная литература. Виды изданий /Б.Г.Тяпкин . — М.: МПИ, 1999. — 57 с.
15. Чепуренко Я.О. Бібліографування як процесс мікроаналітичного згортання інформації : навчально-методичні матеріали. – К.: Аконіт, 2008. – 137с.
16. Чепуренко Я.О. Бібліографічне моделювання в процесі інформаційно-аналітичної діяльності // Міжнародної науково-практичної конференції «Інформація в управлінні: традиції та інновації», Киїів, 17 вересня 2010 р./ Міжнародний консалтинговий холдинг (Торонто), Українсько-польський цент управлінського консультування (Київ). – К.-Торонто, 2010. – С.44-59.

Додаткова література:

17. Бірбраєр В. До концепції вітчизняної системи реферування та видання реферативної інформації / В.Бірбраєр, Л. Котенко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 3. — С. 25-26.
18. Зайченко Н.Я. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) / Н.Я. Зайченко, М.Б. Сорока // Бібл. вісн. — 1999. — N 1. — С.10-12.
19. Кочубей Л. До проблеми створення реферативного журналу України «Політика»/Л.Кочубей // Вісн. Кн. палати. — 1997. — N 7. — С.20-23.
20. Крючин А.А. Досвід видання Українського реферативного журналу «Джерело». Проблеми і перспективи // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 1999. — N 6. — С. 125-128.
21. Леонов В.П. Реферирование и аннотирование научно¬-технической литературы / В.П. Леонов; Отв. ред. Б.с. Еле¬нов. – Новосибириск: Наука, 1986. – 176 с
22. Сорока М.Б. Національна система реферування ук¬раїнської наукової літератури / М. Б. Сорока; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К: НБУВ, 2002.¬ – 209с
23. Сорока М.Б. Реферативна база даних «Україніка наукова» в інформаційному забезпеченні науки та техніки / М.Б.Сорока // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2000. — 2, N 4. — С. 91-95.
24. Сорока М.Б. Реферативна складова національних інформаційних ресурсів в системі наукових комунікацій України та світу / М.Б.Сорока // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. — К., 2001. — Вип. 1. — С. 180-186.
25. «Україніка наукова» – загальнодержавна реферативна база даних / НАН Украіни, Нац. б-ка України ім. В.І. Вер¬надського; Уклад.: М.Б. Сорока, А.О. Чекмарьов, Л.Й. Кос¬тенко. – К, 2002. – 29 с.
26. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі комунікацій:монографія /Г.М.Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун- т. – Рівне, 2002. – 238 с.

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ